Συνεργασίες

  • Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού με σεμινάρια επιμόρφωσης και εξειδίκευσης
  • Συνεργασία, ενημέρωση, κατάρτιση μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων
  • Συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης – Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας και πραγματοποίηση εργαστηριακής εκπαίδευσης σπουδαστών
  • Συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης – Τμήμα Νοσηλευτικής και πραγματοποίηση εργαστηριακής εκπαίδευσης σπουδαστών στο πλαίσιο του Ξενώνα.
  • Συνεργασία με τοπικούς και υπερτοπικούς φορείς που ασχολούνται με άτομα τρίτης ηλικίας
  • Δημιουργία βιβλιοθήκης για το προσωπικό και τους ηλικιωμένους
  • Συνεργασία με περιοδικά και εφημερίδες για παροχή αρθρογραφίας που σχετίζεται με την τρίτη ηλικία
  • Σύνδεση με το διαδίκτυο προκειμένου να υπάρχει άμεση πρόσβαση στη σύγχρονη επιστημονική αρθρογραφία.
  • Άνοιγμα προς την κοινότητα με ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα που αφορούν τους ηλικιωμένους αλλά και τους συγγενείς τους