Βοηθητικό Προσωπικό

 

Βοηθητικό Προσωπικό

 • Φροντίδα ιματισμού.
 • Τακτοποίηση δωματίων
 • Βοήθεια στην καθημερινή υγιεινή και προσωπική περιποίηση φιλοξενουμένων.
 • Καθημερινή φροντίδα των τεχνικών βοηθημάτων και του εξοπλισμού.

Υπεύθυνοι Σίτισης

Oι υπεύθυνοι σίτισης της μονάδας μας:

 • Κρατούν το χώρο της κουζίνας καθαρό και τακτοποιημένο.
 • Φροντίζουν  ώστε τα φαγητά να μαγειρεύονται με φρέσκα υλικά καλής ποιότητας.
 • Η διατήρηση και αποθήκευση των υλικών και των αγαθών λαμβάνει υπόψη της όλους τους υγειονομικούς κανόνες που αφορούν την δημόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων.
 • Ο χώρος της κουζίνας είναι υπόδειγμα καθαριότητας ώστε να μην ελλοχεύει κινδύνους για την ασφάλεια των ηλικιωμένων.
 • Ενημερώνονται καθημερινά από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ώστε να προσαρμόζουν το φαγητό στις ανάγκες και τις προτιμήσεις κάθε ασθενή.
 • Οφείλουν σεβασμό στην αξία και την αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων του ξενώνα.
 • Σέβονται  την ηλικία και την κατάσταση υγείας των ανθρώπων και κάνουν  ότι μπορούν για να τους βοηθήσουν να λειτουργούν όσο το δυνατό πιο ανεξάρτητα βοηθώντας παράλληλα στην δημιουργία σπιτικής ατμόσφαιρας.
 • Διευκολύνουν τους ανθρώπους που το επιθυμούν να ακολουθούν τα θρησκευτικά τους έθιμα και καθήκοντα όσο αυτό είναι εφικτό.
 • Σερβίρουν τα γεύματα και το πρωινό στην τραπεζαρία. Φροντίζουν ώστε οι ποσότητες να είναι επαρκείς και η τροφή πλήρης και σερβιρισμένη με τρόπο που σέβεται την αξία και διαφυλάσσει την αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων.
 • Σε περίπτωση που κάποιος ηλικιωμένος χρειαστεί να φάει ή να πιει κάτι εκτός ωρών σερβιρίσματος τον εξυπηρετουν πρόθυμα.
 • Συνεργάζονται  αρμονικά με το υπόλοιπο προσωπικό και συμμετέχουν  πρόθυμα στην διεπιστημονική ομάδα όταν αυτή συγκαλείται, εμπλουτίζοντας έτσι τις γνώσεις τους για θέματα διατροφής ηλικιωμένων και κάνουν προτάσεις στην διεύθυνση σχετικές με την διατροφή των ηλικιωμένων.
 • Ενημερώνουν και διευκολύνουν τους συνοδούς των ηλικιωμένων ενισχύοντας την προσπάθεια όλων για ένα ικανοποιητικό επίπεδο σίτισης.
 • Ακολουθουν το πρόγραμμα διαιτολογίου που έχει καθοριστεί από το επιστημονικό προσωπικό της μονάδας.

Υπεύθυνοι Καθαριότητας

Το προσωπικό καθαριότητας που απασχολείται στην μονάδα μας γίνεται με προσεκτική επιλογή ώστε να είναι σε θέση να τηρεί τις αξίες και τους στόχους που καθορίζουν την λειτουργία μας και γιαυτό θεωρούμε βασικά τα στοιχεία που ακολουθούν:

 • Να είναι συνεπείς ως προς το ωράριο εργασίας.
 • Nα εκτελούν στο ακέραιο το έργο που έχουν αναλάβει.
 • Να συνεργάζονται αρμονικά με το υπόλοιπο προσωπικό.
 • Να σέβονται τις αξίες και την αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων.
 • Να έχουν αντίληψη για τις ιδιαιτερότητες και το ημερήσιο πρόγραμμα κάθε ηλικιωμένου και να λειτουργούν πάντα με πνεύμα κατανόησης και συνεργασίας.