Νοσηλευτικό Προσωπικό

 

Προισταμένη Νοσηλευτών

 • Επίβλεψη και έλεγχος για την εύρυθμη λειτουργία των μονάδων μας.
 • Υπεύθυνη για θέματα προσλήψεων προσωπικού.
 • Διασύνδεση ιατρικών και παραϊατρικών συνεργατών με το νοσηλευτικό προσωπικό και τους συνοδούς των ηλικιωμένων.
 • Οργάνωση και προγραμματισμός της συνολική φροντίδας των ηλικιωμένων κατά την εισαγωγή αλλά και την διάρκεια παραμονής.
 • Συμμετοχή στην διεπιστημονική ομάδα.
 • Ενημέρωση συνοδών για την πορεία των φιλοξενούμενών μας.
 • Σχεδιασμός και οργάνωση συναντήσεων προσωπικού.

Νοσηλευτές

 • Νοσηλευτική διάγνωση (ιστορικό) Πραγματοποιείται κατά την εισαγωγή.
 • Σχεδιασμός φροντίδας με συνεργασία όλων των ειδικοτήτων της μονάδας.
 • Συμμετοχή στην διεπιστημονική ομάδα.
 • Καθημερινή φροντίδα
  • Υγιεινής και καθαριότητας.
  • Πρόσληψη τροφής και υγρών.
  • Διαχείριση πόνου.
  • Ενθάρρυνση για κοινωνική εμπλοκή.
  • Εμπλοκή σε δραστηριότητες.
 • Νοσηλευτική διεργασία
  • Παροχή φαρμακευτικής αγωγής.
  • Παρακολούθηση της πορείας των ασθενών.
  • Περιποίηση κατακλίσεων.
  • Μέτρηση ζωτικών σημείων.
  • Συμπλήρωση φακέλου ασθενή.
  • Συμπλήρωση λογοδοσίας.
 • Ενθάρρυνση του φιλοξενούμενου να συμμετέχει στην φροντίδα του εαυτού του.
 • Μείωση στρεσογόνων παραγόντων στην καθημερινή ζωή και το περιβάλλον του ασθενή.
 • Ακρόαση και διατήρηση επικοινωνίας καθημερινά σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας του ασθενή.
 • Δημιουργία αισθητηριακών ερεθισμάτων για τους ασθενείς ώστε να αποφεύγουμε συμπτώματα απάθειας και κατάθλιψης.
 • Οργάνωση ασφαλούς περιβάλλοντος για την αποφυγή πτώσεων, τραυματισμών, ατυχημάτων κ.λπ.
 • Διαρκής και αδιάλειπτη ενίσχυση της θετικής συμπεριφοράς των ασθενών.