Επιστημονικό προσωπικό

 

Ιατρός

Ο ιατρός του ξενώνα παρέχει τις ιατρικές του υπηρεσίες φροντίζοντας για την καθημερινή καλή σωματική υγεία και λειτουργικότητα των ηλικιωμένων.

Με αυτό τον τρόπο έχουμε μια συνέχεια στην φροντίδα με την αποφυγή των άσκοπων και συχνά δαπανηρών και κοπιαστικών μετακινήσεων τόσο για τον ηλικιωμένο όσο και για την οικογένεια του.

Ο ιατρός σε συνεργασία με το νοσηλευτικό προσωπικό και την οικογένεια, φροντίζει για την παραπομπή των εξυπηρετούμενων σε γιατρούς άλλων ειδικοτήτων όταν αυτό είναι απαραίτητο, συνιστά την διενέργεια παρακλινικών εξετάσεων και παρέχει οδηγίες για την φαρμακευτική αγωγή.

Φυσικοθεραπευτής

Ο φυσιοθεραπευτής της μονάδας έχει την ευθύνη για την οργάνωση και την σωστή λειτουργία του φυσιοθεραπευτηρίου. Απασχολείται αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με τους γιατρούς μετά πιο σχετική ιατρική διάγνωση με την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα.

Ο φυσιοθεραπευτής συνεργάζεται με το υπόλοιπο προσωπικό της μονάδας μέσω της διεπιστημονικής συνεργασίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων.

Μέσα από τα εξατομικευμένα ή ομαδικά προγράμματα που πραγματοποιεί φροντίζει για την λειτουργική και κινητική κατάσταση των ηλικιωμένων

Κοινωνικός Λειτουργός

Ο Κοινωνικός Λειτουργός της μονάδας είναι υπεύθυνος για μια σειρά δραστηριοτήτων που έχουν ως στόχο την ευζωία των ηλικιωμένων των οικογενειών τους και του προσωπικού των μονάδων μας. Πιο αναλυτικά έχει ως στόχο την:

 • Λήψη κοινωνικού ιστορικού και συμμετοχή στην ομάδα ώστε να δημιουργηθεί το σχέδιο φροντίδας
 • Ψυχολογική και συναισθηματική στήριξη ηλικιωμένων –συνοδών σε όλα τα στάδια της φιλοξενίας
 • Βοήθεια στην διατήρηση εποικοδομητικής επικοινωνίας ανάμεσα σε ηλικιωμένο, συνοδούς και προσωπικό
 • Δραστηριοποίηση ασθενών μέσα από δραστηριότητες σε όλα τα επίπεδα
 • Προσπάθεια δημιουργίας και διατήρησης του πλαισίου ως θεραπευτικό με μεγιστοποίηση των δυνατών υπηρεσιών φροντίδας
 • Παροχή παρηγορητικής φροντίδας
 • Βοήθεια στην εκπαίδευση του προσωπικού
 • Διασύνδεση πλαισίου με την κοινότητα (οργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις)
 • Συμμετοχή στην διατήρηση αρχείων
 • Βοήθεια προς ηλικιωμένους και συνοδούς σε νομικά θέματα και δικαιώματα
 • Ένταξη του πλαισίου σε επιστημονικά και εκπαιδευτικά προγράμματα